KUD “Ključ” Trg

KUD “Ključ” Trg

66 članova

KUD “Ključ” broji 66 članova od čega 32 aktivno sudjeluju u tamburaškoj, pjevačkoj, dramskoj i etnografskoj sekciji.

Djelatnost KUD-a “Ključ” je okupljanje mladeži i mještana Trga koji kroz sistematski rad u svim sekcijama čuva kulturnu baštinu te razvija i unapređuje kulturno umjetnički život sela Trga, Grada Ozlja i Karlovačke Županije.

Sekcije KUD-a “Ključ“ Trg

Tamburaška sekcija broji oko 20 članova u dvije grupe, starija i mlađa. S radom je započela u siječnju 2006. godine i od tada je imala brojne nastupe u Hrvatskoj i izvan nje. Od samostalnih nastupa treba izdvojiti županijske smotre tamburaških orkestara i malih sastava te gostovanja u Subotici i Krapinskim toplicama.

voditelj:
Čedomir Miličević
Telefon: +385 (0) 99 205 02 32

Probe se održavaju utorkom u 18 sati i petkom u 19 sati u PŠ Trg.

Pjevačka sekcija broji oko 15 članica. S radom je započela 2012. godine kao nastavak folklorne sekcije koja je aktivno djelovala od 2005. godine i ostvarila zapažene nastupe na županijskim smotrama izvornog folklora „Igra kolo“ u Ogulinu kao i brojna gostovanja: Ozalj, Vrhovac, Mahično, Kamanje, Žakanje, Netretić, Karlovac, Đurmanec, Tolisa (BiH).

voditelj:
Melita Mataković-Rožić
Telefon: +385 (0) 91 590 73 39

Probe se održavaju utorkom u 20 sati u PŠ Trg.

Dramska sekcija broji oko 10 članova.

voditelj:
Anđelka Regetaš
Telefon: +385 (0) 98 911 96 06

Etnografska sekcija broji oko 10 članica koje su se počele baviti izradom jalbe i čipke na lucnju 2005. godine. Prvotni cilj bio je rekonstrukcija jalbe za potrebe KUD-a „Ključ“ Trg. Tijekom učenja tehnike pletenja jalbe nastalo je mnogo uzoraka čipke koji su umetnuti u uporabne predmete kao i suvenire. Konačna rekonstrukcija jalbe nastala je 2012.

Osim održavanja tradicijske izrade čipke, izradu jalbi za potrebe KUD-a, članice Etnogafske sekcije KUD-a „Ključ“ Trg istražuju i pronalaze nove mogućnosti izrade i upotrebe trške čipke.

Na prijedlog KUD-a «Ključ»Trg tradicijski način pletenja jalbe upisan je na Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske 2009. godine. Nakon toga tršku čipku jalbu predstavljamo na međunarodnim festivalima u Lepoglavi ( 2010., 2011., 2012., 2013.), Velenju (Slovenija, 2012.) i Pagu (2013.) kao i na raznim drugim manifestacijama.

Osim izrade čipke članice izrađuju i druge vrste ručnog rada.

voditelj:
Ivančica Cipurić
Telefon: +385 (0) 95 854 42 10

Radionice ručnog rada održavaju se ponedjeljkom i srijedom u 18 sati u prostorima Matice umirovljenika Ozalj (Kurilovac 1)

Adresa: Trg bb, 47280 Ozalj, Hrvatska
Telefon: 047 732 367, 091 889 2220
E-mailgoga.basar@gmail.com

Predsjednica: Marina Puljak
Zamjenica: Anđelka Regetaš
Tajnica: Gordana Basar
Datum osnutka: 14.3.1998.
Početak aktivnog rada: 13.5.2005.

Top