Kultura HE MUNJARA

HE MUNJARA

kamena neoklasicistička palača s krunasto nazubljenim ukrasima

Hidroelektrana Ozalj “Munjara” najstarija je kontintalna hidroelektrana u Hrvatskoj, izgrađena i puštena u rad davne 1908. radi napajanja rasvjete Karlovca. Elektrana je podignuta na prirodnom slapu u centru Ozlja. Izgrađena je prema nacrtima gradskog građevinskog inženjera Valerijana Riesznera, a svoj historicistički arhitektonski izgled, nalik neorenesansnom kaštelu, duguje glasovitom austrijskom arhitektu Hermannu Bolléu.

U godinama koje su slijedile, značajno je doprinijela razvoju industrije Ozlja, Karlovca i Duge Rese. Objekt je zaštićeno kulturno dobro pod nadzorom Uprave za zaštitu kulturne baštine i Ministarstva kulture RH.

Mogući su organizirani posjeti uz praćenje stručnog vodstva elektrane.

Info telefon za organizirane posjete:

+385 (0) 47 731 404

+385 (0) 47 674 350

Top