Pjesme o Ozlju

O Ozlju je ispjevano mnogo pjesama, a tekstom pisano još više.
U nastavku Vam dajemo malen, ali značajan prilog pisanoj riječi lirike o Ozlju.
Tekstove možete pročitati ili preuzeti u nastavku.

Na Ozlju Gradu, August Šenoa

Ozlju grade, narodna

******************************
To je naš Ozalj
Ponosan stojiš, od drevnih dana
Ti stari grade, Zrinskih Frankopana.

Tu nam je prošlost, tu su nam zidine stare
To je naš Ozalj, pokraj Kupe plave.

Sa zidina tvojih pogledat je lijepo,
Hidrocentralu, sela na daleko.

Tu nam je prošlost, tu su nam zidine stare
To je naš Ozalj, pokraj Kupe plave.

Zapisano tu je Slave Raškaj ime,
Naša škola, grade, ponosi se njime.

Tu nam je prošlost, tu su nam zidine stare
To je naš Ozalj, pokraj Kupe plave.

Navik on živi k izgine pošteno,
Poruka Frana – sveta uspomeno.

Tu nam je prošlost, tu su nam zidine stare
To je naš Ozalj, pokraj Kupe plave.

Misli nas vrate zbilji davnina,
Po dvoru šeće lijepa Katarina.

Tu nam je prošlost, tu su nam zidine stare
To je naš Ozalj, pokraj Kupe plave.

Kad dođu dani bura i oluja,
Neka zauvijek Sveti Vid te čuva.

Tu nam je prošlost, tu su nam zidine stare
To je naš Ozalj, pokraj Kupe plave.

Top